Lezingen & Workshops

Ruim voor aanvang vindt u hier het lezingen- en workshopprogramma van de Agri Vakdagen 2022.